ELABORACIÓ DE PROJECTES D’ENGINYERIA

Des de Laketans no obviem que cal dimensionar, legalitzar i mantenir les instal·lacions i infraestructures que suporten els processos productius de les empreses, així que amb l’objectiu de donar un servei global als nostres clients, oferim serveis d’enginyeria de projectes d’instal·lacions industrials de tot tipus, legalitzacions, llicències, acompanyament davant gestions amb les administracions, etc…

Especialistes en projectes relacionats amb la seguretat industrial com baixa i mitja tensió, cogeneració, gasos combustibles, projectes petrolífers, magatzem de productes químics, llicències d’activitats, direcció d’obra i més.

Projectes / Proyectos Laketans