IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE PROCESSOS NORMALITZATS

Conscients de la transcendència actual dels certificats de reconeixement emesos per agències acreditades, i amb la voluntat d’oferir un servei global a la indústria, des de Laketans apostem per a col·laborar en la preparació i implantació de sistemes normalitzats com a eina i palanca per a fomentar l’agilitat a l’hora d’homologar proveïdors i de ser homologats per clients.

Alineats amb el nostre objectiu de millorar la competitivitat de les empreses amb les que col·laborem, Laketans s’ha especialitzat en minimitzar i automatitzar la gestió necessària per al manteniment dels sistemes normalitzats. Creiem que els sistemes implantats han de ser una millora competitiva i no una pedra a la sabata, raó per la qual donem especial importància a generar sistemes lleugers i eficaços per als nostres clients.

A llar dels anys hem esdevingut especialistes en implantació de sistemes que garanteixin la traçabilitat global dels processos de les empreses.

Tot i no poder estar especialitzats en totes les àrees industrials i els seus estàndards, Laketans té suficient capacitat tècnica per abordar la implantació de qualsevol sistema de gestió o certificació de producte que es requereixi, aportant tot el coneixement i experiència dels seus consultors.

Cal destacar que ens sentim especialment còmodes amb estàndards de la família ISO com ISO 9001, ISO14001, estàndards de la família ASME com ASME V, ASME VIII, i fins i tot en l’aplicació de ASME III, interpretació de normes de materials com AISI, ASTM, ASME II, normes EN,  normativa de soldadura ASME i UNE-EN, normativa específica de certificació de productes com FSC o PEFC, etc…

Projectes, llicències i relacions amb administracions / Proyectos, licencias y relaciones con las administraciones