Millora Processos / Mejora de procesos

millora de processos

Pensem que qualssevol millora de processos ha de servir perquè s’ajusti millor a la realitat del dia a dia, fer-lo més àgil, més robust i en la mesura del possible més automàtic.

Basem la millora de processos en l’aplicació de la sistemàtica PDCA basada en l’anàlisi inicial, aplicació d’accions, mesura de la seva ‘eficàcia i actuació en conseqüència.

sistemes normalitzats

Col·laborem en la implantació de sistemes normalitzats capaços de generar les evidències necessàries per tal de poder ser acreditats o auditats per terceres parts o agències de reconegut prestigi.

Especialistes en creació de sistemes lleugers i eficaços.

Projectes, llicències i relacions amb administracions / Proyectos, licencias y relaciones con las administraciones
Projectes / Proyectos Laketans

PROJECTES D’ENGINYERIA

Realització de projectes de legalitzacions, instal·lacions, llicències d’activitat, petits projectes claus en mà i d’altres.

ALTRES PROJECTES

La nostra formació tècnica i experiència previa ens permet fer-nos càrrec de multitud de projectes en els ambits de les organitzacions.

A nosaltres també ens agrada agafar nous projectes nous i il·lusionants en col·laboració amb els nostres clients. No ens fa por dir que no ho hem fet mai, ja que també sabem dir que farem tot el que estigui a les nostres mans per tirar-los endavant.

Si necessiten ajuda per algun projecte no dubtin en contactar-nos

Nous projectes / Nuevos proyectos