ANTECEDENTS

Laketans  és un projecte que vol posar al servei dels seus clients l’experiència acumulada pels seus membres i col·laboradors durant anys d’exercici professional en càrrecs de responsabilitat principalment a l’entorn industrial.

MISSIÓ

Creació de valor per als nostres clients a partir de l’exercici de la consultoria industrial mitjançant:

  • l’execució de projectes de millora,
  • implantació de sistemes normalitzats i
  • realització de projectes relacionats

per a tot tipus d’organitzacions que vulguin millorar els seus comptes de resultats o tinguin necessitats tècniques o administratives concretes, oferint

  • Coneixement dels processos i les seves palanques,
  • Visió global i transversal tant dels processos com de les organitzacions
  • Capacitació tècnica per afrontar els reptes

sempre tenint en compte l’impacte que generen els nostres projectes i plenament conscients de la nostra responsabilitat social corporativa.

VISIÓ

Ser una empresa de consultoria de referencia tant a nivell local com a nivell d’àrea d’influència capaç de créixer de forma sostinguda per tal de poder oferir solucions globals de gestió operativa d’empresa àgils i de qualitat, que permetin millorar l’evolució dels nostres clients de forma mesurable ens les àrees demandades.

VALORS

Profundament convençuts del treball en equip i el valor afegit de la col·laboració per tal de poder oferir:

  • Honestedat
  • Professionalitat
  • Rigor
  • Esforç