Millora Processos / Mejora de procesos

millora de processos

Pensem que qualssevol millora de processos ha de servir perquè s’ajusti millor a la realitat del dia a dia, fer-lo més àgil, més robust i en la mesura del possible més automàtic.

Basem la millora de processos en l’aplicació de la sistemàtica PDCA basada en l’anàlisi inicial, aplicació d’accions, mesura de la seva ‘eficàcia i actuació en conseqüència.

sistemes normalitzats

Col·laborem en la implantació de sistemes normalitzats capaços de generar les evidències necessàries per tal de poder ser acreditats o auditats per terceres parts o agències de reconegut prestigi.

Especialistes en creació de sistemes lleugers i eficaços.

Projectes, llicències i relacions amb administracions / Proyectos, licencias y relaciones con las administraciones
Projectes / Proyectos Laketans

PROJECTES D’ENGINYERIA

Realització de projectes de legalitzacions, instal·lacions, llicències d’activitat, petits projectes claus en mà i d’altres.

EXPERIÈNCIA contrastada

Equip altament format i amb experiència en múltiples camps com per exemple:

Millora de processos industrials

Organització industrial

Mecanitzats, soldadura i d’altres processos productius

Implantació de sistemes normalitzats

Legalitzacions

Projectes d’activitats

Instal·lacions

Relacions amb les administracions

Experiència

CONSULTA gratuïta

No dubtin en contactar-nos. Els visitem i fem un primer anàlisi general sense cap compromís.

S’adonaran dels avantatges de treballar plegats